Složení pracovní skupiny pro vytváření metodiky
k únoru 2012

Scházíme se v počtu osmi v téměř reprezentativním složení. Složení pracovní skupiny:

  • z hlediska kvalifikačních předpokladů AMRP: jedna supervizorka AMRP, dva samostatní manželští poradci, tři čekatelé a čekatelka
  • z hlediska teoretického zázemí: sedm psychologů a psycholožek, jedna lékařka; přístupy integrativní a eklektické, většinou SUR a krizová intervence; přístupy zaměřené: psychoanalytická párová a rodinná terapie, systemická a rodinná terapie, transakční analýza, feministické a genderové přístupy
  • z hlediska výkonu praxe: tři v soukromé praxi (všichni s letitými zkušenostmi v manželských a rodinných poradnách), dva v současnosti v poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy; pracovnice krizového centra; odborný asistent pro poradenskou psychologii; ředitelka centra pro ženy závislé na alkoholu a metodička nestátního terapeutického centra
  • z hlediska genderového: tři muži, pět žen
  • z hlediska generačního: čtyři do 35 let, dva do 45 let, dvě do 60 let
  • z hlediska geografického: tři bydlí v Praze, tři v malých českých městech, dva v malém moravském městě

 

Bohumila Baštecká, supervizorka AMRP, výcvik skupinový v systému SUR, individuální v psychoanalýze, v kognitivně-behaviorální terapii; postgraduální vzdělání v manželském poradenství; nyní vede výcviky v krizové intervenci a krizové pomoci a v supervizi, učí na ETF UK v Praze

Jarmila Čierná, rodinná terapeutka a integrativní supervizorka, pracuje v diakonickém krizovém centru, výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii, v psychodynamických přístupech

Šárka Dostálová, poradenská psycholožka pracující v Psychocentru - manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina ve Žďáře nad Sázavou, čekatelka AMRP. Zaměřuje se zejména na rodinné poradenství (rozvodová a porozvodová situace, problematika dospívajících, náhradní rodinná péče), provádí expertizní činnost formou psychologického vyšetření v rámci sociálně-právní ochrany dětí.

Eva Habětínková, poradenská psycholožka v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově, čekatelka AMRP, vystudovala psychologii na FSS MU, v současné době je na stejné fakultě studentkou oboru Psychoterapeutická studia, v přijímacím procesu do psychoterapeutického výcviku.

Kateřina Halfarová, ředitelka Alma Femina o.s. a metodička nestátního terapeutického centra služeb Dům Emblema pro osoby řešící problémy se závislostmi, psycholožka v CPIV Praha, skupinový výcvik v psychodynamickém pojetí (SUR)

Marek Kolařík, manželský poradce v poradně pro rodinu a odborný asistent na katedře psychologie FF UPOL, čekatel AMRP, integrativní přístupy, výcvik v systemické a rodinné terapii, výcvik pro školní metodiky prevence

Zbyšek Mohaupt, samostatný manželský poradce a psychoterapeut, soukromá praxe, výcvik v systemické a rodinné terapii; krizové intervenci; v psychoanalytické párové a rodinné terapii; nyní v supervizním integrativním výcviku

Šárka Poupětová, samostatná manželská poradkyně a psychoterapeutka, soukromá praxe; výcvik v transakční analýze, systemické a rodinné terapii

Jiří Procházka, poradenský psycholog v poradně pro rodinu - čekatel AMRP (www.poradnaprahazv.eu), genderová studia na FHS UK Praha, probíhající výcvik ve skupinové psychoterapii typu SUR a další zkušenosti ze skupin (podpůrných, rozvojových, arte/terapeutických, komunit), člen o. s. PROUD – Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (www.proudem.cz) a OPIM o.s. - Organizace na podporu integrace menšin (www.opim.cz)